14 мај 2014

1:2:07

Алтфелдски концерти 2012 Алтфелдски концерти 2012 Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

14 мај 2014

34:00

Алтфелдски добротворен концерт 2011, I дел Алтфелдски добротворен концерт 2011, I дел... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

14 мај 2014

40:00

Алтфелдски добротворен концерт 2011, II дел Алтфелдски добротворен концерт 2011, II дел... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

14 мај 2014

48:30

Алтфелдски добротворен концерт 2010 Алтфелдски добротворен концерт 2010... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

14 мај 2014

1:5:30

Алтфелдски добротворен велигденски концерт 2010 Алтфелдски добротворен велигденски концерт 2010... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

11 јуни 2013

52:04

Santec Music Orchestra свири камерни музички дела од А. Вивалди, В.А. Моцарт, П.И. Чајковски и Л. Делиб Santec Music Orchestra свири камерни музички дела од А. Вива... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...