14 мај 2014

34:00

Алтфелдски добротворен концерт 2011, I дел Алтфелдски добротворен концерт 2011, I дел... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

14 мај 2014

1:2:07

Алтфелдски концерти 2012 Алтфелдски концерти 2012 Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

15 јули 2012

46:09

Концерти на класична музика во Алтфелд 08 Концерти на класична музика во Алтфелд 08... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

15 јули 2012

58:09

Концерти на класична музика во Алтфелд Концерти на класична музика во Алтфелд... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

15 јули 2012

1:0:30

Santec Music Orchestra свири дела од Ј.С. Бах, Ј. Хајдн, Г. Форе и П.И. Чајковски Santec Music Orchestra свири дела од Ј.С. Бах, Ј. Хајдн, Г. ... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...

11 јуни 2013

52:04

Santec Music Orchestra свири камерни музички дела од А. Вивалди, В.А. Моцарт, П.И. Чајковски и Л. Делиб Santec Music Orchestra свири камерни музички дела од А. Вива... Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман...