Santec Music Orchestra свири дела од Л. Бокерини, В.А. Моцарт, П.И. Чајковски и Е. Григ

Објавено: 15 јули 2012 Категорија: АЛТФЕЛДСКИ ДОБРОТВОРНИ КОНЦЕРТИ

Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман... Прикажи повеќе

Тематски категории