Santec Music Orchestra свири свечени дела од А. Дворжак, Ш. Гуно, П.И. Чајковски и Ѓ. Верди

Објавено: 11 јуни 2013 Категорија: АЛТФЕЛДСКИ ДОБРОТВОРНИ КОНЦЕРТИ

Алтфелдски добротворни концерти. Santec Music Orchestra, кој е нашироко познат и надвор од границите на Герман... Прикажи повеќе

Тематски категории