Што е здрава телевизија

СВЕТОТ НА ЗДРАВЈЕТО ВО ВАШИОТ ДОМСакате ли да допрете до изворот на животот и да го промените својот животен стил?

Трага за остварување на копнежот за здравје води кон ЗДРАВАТА ТЕЛЕВИЗИЈА,
која претставува дар на животот.Дарувајте се со погледот на зраците на внатрешното богатство,
царството на независноста и несебичноста.

Кој самиот себе не се дарува, тој не може несебично да дарува,
а кој несебично љуби, нему невозможното му е можно!Што е тоа што станува можно?

Стануваме вистински богати бидејќи можеме другите да ги збогатиме. Мудроста и љубовта се обединуваат и тогаш зрачи убавина, а убав и здрав е само оној човек од кого зрачи љубов. Царството на внатрешното се отвора при поврзувањето со позитивните сили на бесконечноста, во тагата како и во радоста. Почивање во своето вистинско сопство и црпењето сили од него, овозможува увид во убавината на она што го гледаме, а секоја мисла и збор се израз на свеста на пораката која ја гледаме.Тогаш извирачката љубов, сила и мудрост ни даруваат внатрешна величина, а само несебичната љубов на многу луѓе можат да го променат светот и планетата Земја и да му дадат нова величина – величина на праведноста како ваги на слободата која е израз на благородните мисли, говор и постапки. Земјата крие толку многу убавина и добрина, а кој тоа го открил во себе, тој ќе биде даруван од неа. Со потврдувањето на здравјето и силите во себе, и правилната концентрација, доаѓаме до вистинските сили, а во нив е сознанието за нештата и случувањата. Извира величествен дијамант – упориштето е во нас! Исчезнуваат слабоста и болеста, а негативните мисли како причинители и двигатели на нашите животи се заменуваат со позитивни мисли како моќ, која на животот му дава сила и јачина на волјата!ЗДРАВАТА ТЕЛЕВИЗИЈА


е зрачечка светлина на свеста и совеста – дава увид
во науката, детскиот свет, музиката, светот на природата и животните,
душата и телото, vegetus и духовноста,
па воздигнува кон повисок степен на етика и морал.

Тематски категории